Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Udziały określają prawa oraz obowiązki ich właściciela dotyczące firmy. W przypadku, gdy chce on wycofać się z danej działalności możliwa jest ich sprzedaż za kwotę ustaloną przez obie strony transakcji. Jednak punktem wyjścia w takiej sytuacji powinna być wycena udziałów sporządzona przez osobę posiadającą kwalifikacje w tym zakresie.

Ważnym czynnikiem wpływającym na ostateczny wynik ekspertyzy są dalsze losy przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy będzie ono kontynuowało działalność, podczas wyceny udziałów wyznacza się godziwą wartość rynkową, zakładającą, że żadna ze stron transakcji nie działa pod przymusem. Istotny jest również wybór sposobu, w jaki będą realizowane czynności. W przypadku podejścia majątkowego od sumy aktywów zostaje odliczony kapitał obcy. Możliwe jest również dokonanie wyceny na podstawie spodziewanych dochodów oraz porównanie podobnych przedsiębiorstw, w celu uzupełnienia innych metod.

Wypowiedzenie umowy spółce możliwe jest na sześć miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego. W przypadku, gdy zainteresowany nie zmieści się w terminie, wystąpienie z przedsiębiorstwa może nastąpić dopiero po upływie kolejnych miesięcy. Podczas wyceny udziałów, majątek wspólnika spisywany jest w formie oddzielnych bilansów. Dzień systematyzacji wszystkich danych powinien pokrywać się z datą złożenia wypowiedzenia, ogłoszenia upadłości lub zgonu, w przypadku śmierci osoby posiadającej wkład w spółka. Możliwe jest także odsunięcie jednego ze współwłaścicieli przez pozostałych poprzez wniesienie odpowiedniego pozwu. W takim wypadku bilans należy sporządzić w dniu złożenia sprawy do sądu.

Wycena udziałów 16 1024x683

Wycena udziałów spółek handlowych odbywa się na podstawie tak zwanej wartości zbywczej, ściśle związanej z sytuacją rynkową. W takim przypadku metoda dochodowa oraz porównawcza nie znajduje swojego zastosowania, zatem najwłaściwszym sposobem staje się wówczas podejście majątkowe. Zapobiega ono zaniżeniu wartości podczas wyceny dużych, rentownych przedsiębiorstw, co odciąża wspólników rezygnującej osoby oraz samą spółkę. Metoda skorygowanych aktywów netto pozwala na zachowanie funkcjonowania spółki i nie doprowadza jej do upadku, jednocześnie działając na niekorzyść finansową właściciela z niej występującego. Jest to jednak konieczne, aby firma mogła w dalszym ciągu działać i nie pogrążyć się w długach. Jednak takie podejście ma również swoje wady, takie, jak ujawnienie różnych wartości niematerialnych, nie będących uprzednio uwzględnionymi w bilansie oraz wycena produkcji będącej w dalszym ciągu w toku. Minusem tej metody jest także kwestia traktowania struktur holdingowych, jednak w przypadku spółek jawnych nie jest to istotny problem. Podczas wyceny na zasadzie skorygowanych aktywów netto ważną rolę gra również podatek odroczony, będący różnicą między wartością księgową a zbywczą konkretnych aktywów. Taki sposób obliczeń nie jest jednak właściwy i prowadzi do nieporozumień.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwa jest wycena udziałów dotycząca wniesienia wkładów niepieniężnych, wyłączenia wspólnika lub całkowitej likwidacji spółki. W sytuacji związanej z zawyżeniem wartości nieruchomości, akcji, urządzeń i maszyn oraz elementów przedsiębiorstw, różnica w kwocie musi zostać wyrównana przez wszystkich wspólników. Aby tego uniknąć, zalecane jest przeprowadzenie wyceny udziałów w momencie wnoszenia wkładów niepieniężnych przez daną osobę i ustalenie ich rzeczywistej wartości zanim zostaną wpisane do odpowiedniego rejestru. W przeciwnym razie, w przypadku podania nieprawdziwych danych, wszyscy wspólnicy muszą ponieść odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6422 Średnia: 4.4]