Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Rzeczoznawca maszyn i urządzeń zajmuje się analizą ich stanu, sprawdza działanie oraz przeprowadza istotne testy i próby. Określa własność użytkową sprzętu i wycenia jego wartość na podstawie zebranych informacji. Ocena ta wydawana jest w okolicznościach typowych dla normalnej pracy maszyny. Do zadań rzeczoznawcy maszyn i urządzeń należy również określenie, czy przyrząd nadaje się do użytku. Wpływają na to takie czynniki jak dekompletacja, nadmierna eksploatacja oraz uszkodzenia stanowiące bezpośrednie niebezpieczeństwo. W przypadku niezdolności do pracy, działanie urządzenia zostaje wstrzymane.

Rzeczoznawca maszyn i urządzeń, podczas wyceny, powinien podejść w sposób indywidualny do każdego przypadku. Do niego należy decyzja, w jaki sposób dokona ekspertyzy, jednak metoda musi być jednorodna dla całego zlecenia. Każdy biegły zobowiązany jest do stworzenia dokumentu opisującego zdolność maszyn do pracy, zmiany ich wartości, ewidencje, przeznaczenie oraz cel przeprowadzenia wyceny.

Do zadań rzeczoznawcy maszyn i urządzeń należy również doradztwo odnośnie gospodarowania sprzętem na podstawie uzyskanych dokumentów. Obowiązuje go poufność, dokładność, rozległa wiedza w zakresie wykonywanej pracy, znajomość prawa oraz ogromna odpowiedzialność. Kierując się zebranymi danymi, rzeczoznawca maszyn i urządzeń sporządza ekspertyzę zawierającą rady oraz propozycje przyszłego postępowania rynkowego.

Rzetelna wycena sprzętu opiera się na szczegółowej wiedzy dotyczącej jego działania i znajomości sytuacji gospodarczej. Aby jej dokonać, należy poprawnie analizować wszystkie czynniki i wziąć pod uwagę wszelkie cechy wycenianego obiektu, zwracając szczególną uwagę na stopień jego eksploatacji. Jednak ze względu na ciągłe wahania na rynku, oszacowana wartość nie może być traktowana jako stała i niezmienna, jest tylko przyjętą na dany moment hipotezą.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6436 Średnia: 4.4]