Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Rzeczoznawca Budowlany

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należy wykonywanie opinii technicznych, kontroli, ekspertyz budowlanych oraz oceny stanu konstrukcyjnego, dotyczących określonej dziedziny. W zakres jego usług wchodzi badanie izolacji, wykonania dachów, nawierzchni oraz określenie zgodności przeprowadzonych robót z prawem i zawartą umową. W przypadku postępowań sądowych, podczas których niezbędne jest zabezpieczenie odpowiedniego materiału dowodowego, zadanie to również przypada rzeczoznawcy budowlanemu, ponieważ posiada on odpowiednia wiedzę i doświadczenie, aby przeprowadzić rzetelna ekspertyzę.

W sytuacji, gdy na terenie, na którym prowadzone są czynności związane z remontem lub tworzeniem nowych obiektów, dojdzie do wypadku, katastrofy lub awarii, określenie ich prawdopodobnych przyczyn należy do rzeczoznawcy budowlanego. Ocenia on również nadzór sprawowany przez kierownika podczas zdarzenia oraz zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie prowadzonych robót. Opinii rzeczoznawcy budowlanego podlegają także wszelkie błędy administracyjne popełnione w zakresie, którym się zajmuje.

Ekspertyza biegłego w większości przypadków dokonywana jest na zlecenie osób fizycznych lub prawnych, ale także kontrahentów z zagranicy, decydujących się na zakup nieruchomości w Polsce. W takich przypadkach czynnościom rzeczoznawcy budowlanego podlegają hale, obiekty przemysłowe, hotelowe, budynki administracyjno-socjalne, biurowce, mieszkania oraz domy. Sporządza on odpowiednie dokumenty, w których zawarte zostają wszystkie informacje na temat ekspertyzy. Wynikiem pracy rzeczoznawcy budowlanego są protokoły pokontrolne lub opinie techniczne. Stanowią one rzetelne potwierdzenie stanu budynku, określonego przez specjalistę. W zakres jego kompetencji wchodzi również doradztwo ekonomiczne oraz odbiór ukończonych obiektów.

Rzeczoznawca Budowlany 51 1024x683

Rzeczoznawca budowlany bardzo często może pełnić funkcję inspektora nadzorującego wszystkie prace prowadzone w związku z konkretnym zleceniem. Obejmuje to takie aktywności, jak reprezentowanie inwestora na terenie wykonywanych robót oraz kontrolowanie realizacji projektu architektonicznego. Specjalista bada wówczas również kompletność wszystkich uzyskanych pozwoleń oraz zgodność prowadzonych czynności z obowiązującymi przepisami i odgórnie przyjętymi normami w tym zakresie. Kontroli rzeczoznawcy budowlanego, pełniącego funkcję inspektora, podlegają również materiały używane do stworzenia nowego obiektu. Jego obowiązkiem jest sprawdzenie, czy wszystkie zastosowane środki nie posiadają ukrytych wad i mogą zostać zamieszczone w powstającym budynku. Jego ekspertyzie podlega także jakość prac wykonywanych przez ekipę budowlaną. Bowiem jakiekolwiek uchybienia i niezgodność z zatwierdzonym projektem architektonicznym, mogą doprowadzić do problemów na kolejnych etapach zatwierdzania gotowego budynku.

Rzeczoznawca budowlany uczestniczy również w odbiorach oraz próbach umieszczonych instalacji, przewodów kominowych oraz urządzeń technicznych. Zajmuje się on również przygotowaniem tego typu obiektów do takiego procesu. Dzięki swojej rozległej wiedzy w tym zakresie, rzeczoznawca budowlany jest w stanie sprawdzić działanie ukończonych instalacji oraz określić, czy podczas ich powstawania nie doszło do żadnego uchybienia i błędu, wpływającego na ich sprawne i bezpieczne funkcjonowanie.

Na zlecenie inwestora, rzeczoznawca budowlany może również pomóc w kontrolowaniu rozliczeń dotyczących przeprowadzanej budowy. Dotyczy to wszelkich kosztów wykonanych czynności oraz umów zawartych z różnymi firmami, zajmującymi się robotami budowlanymi na terenie konkretnej nieruchomości. Wówczas obowiązkiem rzeczoznawcy budowlanego jest upewnienie się, że wszystkie czynności faktycznie zostały wykonane i nie posiadają żadnych ukrytych wad.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6487 Średnia: 4.4]