Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

W zakresie kompetencji rzeczoznawcy nieruchomości leży wycena obiektu w sposób uznany przez niego za odpowiedni. Powinna ona odbywać się na podstawie obserwacji obecnej sytuacji rynkowej w kraju i poza nim oraz być przeprowadzona w granicach obowiązującego prawa i etyki zawodowej. Prawidłowa i rzetelna ekspertyza musi spełnić szereg warunków ustalonych przez polskie prawo.

Aby zostać rzeczoznawcą nieruchomości, należy wykazać dokumenty potwierdzające niekaralność, wykształcenie wyższe lub dyplom z dziedziny sporządzania wycen oraz odbyć sześciomiesięczną praktykę. Jest ona odpłatna, a dowód jej ukończenia wystawiany jest w postaci dziennika. Po spełnieniu wszystkich warunków, kandydat na specjalistę musi podejść do odpowiedniego egzaminu i zdać go z wynikiem pozytywnym.

Rzeczoznawca nieruchomości zobowiązany jest do posiadania rozległej wiedzy w zakresie określania wartości majątku, którą powinien regularnie uzupełniać i aktualizować w związku ze zmianami zachodzącymi w gospodarce. W zakres jego zadań wchodzi wycena nieruchomości różnego rodzaju i przeznaczenia, między innymi budynkowych, będących ściśle związanymi z gruntem oraz lokalowych, stanowiących odrębną co do własności część obiektu i posiadających własne księgi wieczyste. Rzeczoznawca nieruchomości powinien być zorientowany także w temacie majątków rolnych i leśnych oraz będących inwestycjami na dłuższy lub krótszy okres. Jego wycenie podlegają także obiekty ogólnodostępne i pełniące funkcje społeczne, takie, jak na przykład szkoły, ratusze lub kościoły.

Rzeczoznawca Nieruchomości 44 1024x683

Podczas przeprowadzania czynności, rzeczoznawca nieruchomości powinien zachować bezstronność i poufność oraz zwrócić uwagę na tajność zdobytych informacji. Zobligowany jest także do poszerzania swojej wiedzy tak, by orientować się w obecnej sytuacji rynkowej. Zapobiega to licznym błędom w wycenie, wynikającym z przestarzałych i nieaktualnych informacji. Jego obowiązkiem jest również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, chroniącego go w sytuacjach spornych, działających na jego niekorzyść.

Jednak w przypadku, gdy rzeczoznawca nieruchomości przekroczy swoje kompetencje, nakładane są surowe kary. Istnieje możliwość upomnienia lub wystosowania nagany, ale także pozbawienia biegłego praw do wykonywania zawodu przez okres dożywotni lub ograniczony. Do takiej sytuacji dochodzi także w przypadku, gdy specjalista dokona przestępstwa umyślnego definiowanego przez przepisy. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak przywrócenie uprawnień po upływie trzech lat od momentu ich cofnięcia.

Wynikiem pracy rzeczoznawcy nieruchomości jest operat szacunkowy. Stanowi go pisemna, autorska opinia biegłego dotycząca wyceny obiektu oraz szereg ściśle określonych informacji zebranych podczas czynności. Powinien on zostać wykonany w sposób jak najbardziej czytelny dla osób, które będą z niego korzystać. W skład prawidłowo sporządzonego operatu wchodzą takie dane jak stan, przeznaczenie oraz daty istotne dla funkcjonowania nieruchomości. Rzeczoznawca musi uwzględnić również wartość odtworzeniową w przypadku obiektu, który w obecnym stanie nie może brać udziały w obrocie oraz rynkową, będącą najprawdopodobniejszą ceną możliwą do uzyskania w wyniku sprzedaży w danym momencie.

Po sporządzeniu kompletnego dokumentu, zadaniem rzeczoznawcy nieruchomości jest przedstawienie go odpowiedniej komisji w celu zatwierdzenia i wydania opinii. Gdy to nastąpi, dokumentem można posługiwać się tylko przez rok, jednak istnieje możliwość ponownego uznania sporządzonego wcześniej operatu za aktualny. Decyzje na ten temat musi jednak podjąć specjalista podpisany pod daną ekspertyzą.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6542 Średnia: 4.4]