Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Wyceną spółki z.o.o. określa się wszystkie czynności zmierzające do określenia jej wartości, wraz z posiadanymi papierami wartościowymi, patentami oraz znakami handlowymi. Może być ona przeprowadzona w celach podatkowych, cywilnoprawnych oraz podczas scalania lub podziału danego przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy właściciel ubiega się o kredyt, konieczne jest okazanie raportu finalnego sporządzonego podczas wyceny spółki. Posiadanie takiego dokumentu jest również przydatne w transakcjach kupna-sprzedaży oraz podczas upadłości lub likwidacji działalności.

Zgodnie z definicją, przedsiębiorstwem nazywa się zorganizowaną jednostkę posiadającą odrębność prawną oraz zaplecze ekonomiczne, produkcyjne bądź techniczne. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na rynku światowym, może ono zajmować się różnymi dziedzinami. Zatem wycena spółki z.o.o. powinna zostać przeprowadzona w sposób odpowiedni do każdego indywidualnego przypadku. Inaczej bowiem będzie rozpatrywana sytuacja, w której firmie grozi upadłość, a zlecenie mające na celu jedynie ukazanie szczegółowych informacji o dostępnych finansach. Można więc łatwo zauważyć, że rzeczoznawcę przeprowadzającego wycenę firmy musi cechować odpowiednia wnikliwość i logiczne myślenie, pozwalające na wybór najwłaściwszego podejścia.

Wycena firmy może pełnić funkcję doradczą, pomagając w podjęciu decyzji dotyczących przyszłych inwestycji lub innych czynności przez właściciela. Opinia biegłego ma również możliwość, by stać się argumentem wykorzystywanym przez jedna ze stron podczas przetargów. W przypadku wszelkich sporów między członkami firmy, wycena spółki z.o.o. pomaga dojść do porozumienia w sprawach dotyczących podziału dochodów. Raport końcowy może zostać także sporządzony w celach informacyjnych na zlecenie właściciela, potrzebującego dokładnych danych na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wycena Spółki 22 1024x633

Podczas wyceny firmy mogą być używane różne podejścia. Najbardziej powszechnym sposobem jest metoda majątkowa określająca różnicę między aktywami a pasywami danej działalności z uwzględnieniem jej wartości odtworzeniowej i likwidacyjnej. Bazuje ona na dostępnych bilansach i innych dokumentach. Wycena spółki z.o.o. może zostać przeprowadzona również na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych firmy sprowadzonych do bieżącej wartości oraz poprzez porównanie kilku podobnych przedsiębiorstw. Najbardziej uniwersalną metodą jest jednak wliczenie dochodów do całkowitej wartości spółki. Używana jest najczęściej w przypadku wyceny firmy na zlecenie banków oraz w przypadkach związanych z przejęciem lub fuzją.

Wycena spółki z.o.o. może być zrealizowana w różnych celach określanych przez zleceniodawcę. W ich skład wchodzą wszelkie transakcje kupna lub sprzedaży, likwidacja, przekształcenia oraz restrukturyzacje i optymalizacje podatkowe. Opinia biegłego uzyskana podczas wyceny firmy jest również niezbędna w przypadku spraw sądowych, gdzie w formie rejestru pełni funkcję ważnego materiału dowodowego, często decydującego o ostatecznym wyniku postępowania. Właściciel może także zlecić wykonanie wyceny firmy w przypadku, gdy chce się upewnić co do planowanych inwestycji i ich opłacalności oraz zdobyć wiarygodną informację na temat wartości swojej działalności.

Wycena spółki z.o.o. jest również istotnym elementem ubiegania się o kredyt związany z inwestycjami w przedsiębiorstwo. Na jej podstawie bank może ocenić zdolność kredytową firmy. Rejestr końcowy jest także przydatny podczas ubezpieczania transakcji lub majątku spółki. Wzmacnia on jej wiarygodność i rzetelność, co może przyciągnąć więcej potencjalnych klientów.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6568 Średnia: 4.4]