Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Na to, ile kosztuje wycena mieszkania ma wpływ, między innymi, jego przeznaczenie, wielkość oraz rodzaj danej nieruchomości . Istotnym elementem składającym się na cenę usługi są także wymagane kwalifikacje i zakres wiedzy specjalisty oraz termin wykonania ekspertyzy, ustalony na początku współpracy między nim a klientem. Dodatkowy koszt stanowią również wszystkie niedogodności związane, między innymi, z pozyskaniem dokumentów w urzędach oraz dojazdem rzeczoznawcy majątkowego na miejsce prowadzonych czynności. Ostateczna cena usługi w większości przypadków mieści się w granicach kilkuset złotych, jednak nie można dokładnie określić, ile kosztuje wycena mieszkania bez konsultacji ze specjalistą. Często jest to również niemożliwe do ustalenia przed zakończeniem czynności, ponieważ w trakcie wykonywania zlecenia mogą pojawić się nagłe, nieprzewidziane trudności, mające ogromny wpływ na to, ile kosztuje wycena mieszkania w rzeczywistości, w przypadku rozpatrywanej sprawy.

Rzeczoznawcy majątkowemu przysługuje prawo wyboru metody, która jego zdaniem jest najodpowiedniejsza i może zostać użyta do wykonania danej ekspertyzy. Istnieją liczne sposoby, polegające na zestawianiu konkretnego obiektu z innymi, minimum trzema, biorącymi udział w identycznych transakcjach w obrębie tego samego rynku, posiadającymi podobny zestaw cech oraz znajdującymi się na tym samym lub niedalekim terenie. Możliwa jest także wycena mieszkania polegająca na określeniu jego wartości na podstawie wybranych kilkunastu nieruchomości spełniających konkretne warunki, odpowiednie do rozpatrywanego przypadku. Kolejnym sposobem jest również dokonanie ekspertyzy poprzez analizę cen transakcyjnych zawartych w odpowiednich rejestrach, będących zbiorem wszystkich informacji niezbędnych podczas stosowania tej metody. Jednak uzyskanie odpowiednich dokumentów zawsze wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania na wynik ekspertyzy, co również może mieć wpływ na to, ile kosztuje wycena mieszkania. Bowiem w przypadku, gdy termin wykonania opinii jest bardziej odległy, ostateczna cena usługi może być niższa niż w przypadku pilniejszych zleceń.

Wycena ile kosztuje wycena mieszkania 39 1024x768

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego związanej z wyceną mieszkania jest operat szacunkowy, będący autorską opinią biegłego na temat danego obiektu. Może on również stanowić ważny dowód podczas postępowań sądowych, na potrzebę których został wykonany. Jego forma regulowana jest przez obowiązujące prawo. Ważnym elementem jest zawarcie w nim wszystkich informacji na temat wycenianej nieruchomości oraz wyjaśnienie celu, w jakim dana ekspertyza została sporządzona. Bowiem to, ile kosztuje wycena mieszkania w dużym stopniu zależy od potrzeb, w związku z którymi została wykonana. Najczęściej jest ona związana z wszelkimi transakcjami kupna lub sprzedaży, podczas umów najmu oraz ubiegania się klienta o należne mu odszkodowanie za szkody, spowodowane w mieszkaniu poprzez czynniki, przeciwko którym zostało uprzednio ubezpieczone.

Praca rzeczoznawcy majątkowego może odbywać się na zlecenie zarówno sądu, jak i osób prywatnych. Zleceniodawca również ma wpływ na to, ile kosztuje wycena mieszkania. W przypadku ekspertyz zleconych przez instytucje państwowe, wynagrodzenie specjalisty jest wysokie i zostaje wypłacone ze Skarbu Państwa. W sytuacjach, gdy rozpatrywana jest sprawa osoby prywatnej, cena może się wahać w zależności od zdolności negocjacyjnych obu stron. Ważna opinia biegłego w wielu przypadkach jest konieczna również kontekście ubiegania się o kredyt hipoteczny lub zabezpieczania go. Możliwość wyboru konkretnego rzeczoznawcy w większości

Ogólna ocena
[Łącznie: 6633 Średnia: 4.4]