Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Wycena domu polega na określeniu wartości rzeczywistej na podstawie jego cech, stanu oraz sytuacji prawnej, z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych, takich, jak nieustające przemiany na rynku. Sporządzana jest ona przez odpowiednio wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie osób prywatnych, firm lub instytucji. Cel wykonania ekspertyzy może być bardzo różny. Określa go zleceniodawca podczas zawierania umowy z biegłym.

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego związanej z wyceną domu jest pisemny dokument, będący autorską opinią biegłego, zwany operatem szacunkowym. Stanowi on ważny dowód podczas postępowań sądowych, na potrzebę których został wykonany. Jego forma oraz zakres danych w nim zawartych regulowane są przez odgórnie ustalone zasady. Ważnym elementem jest uwzględnienie wszystkich dostępnych informacji na temat nieruchomości, której dotyczy operat oraz sprecyzowanie i dokładne wyjaśnienie celu, w jakim dana ekspertyza została sporządzona. Wycena domu może zostać przeprowadzona zarówno na zlecenie instytucji państwowych, na przykład sądu, jak i osób prywatnych. W wielu przypadkach jest ona konieczna podczas ubiegania się klienta o kredyt hipoteczny lub zabezpieczania go przez placówkę. Na podstawie dostarczonego dokumentu bank może ustalić, czy przyznane środki faktycznie zostaną przeznaczone na deklarowany cel. Możliwość wyboru konkretnego rzeczoznawcy, mającego sporządzić operat szacunkowy, w większości sytuacji przysługuje tylko danej placówce, a więc klient prywatny może nie mieć wpływu na to, kto ostatecznie wykona ekspertyzę. Zatem przeważnie wyceną domu związanego z danym kredytem zajmuje się jeden z biegłych znajdujących się na liście specjalistów prowadzonej przez konkretny bank.

Wycena Domu 41 1024x682

W sytuacji, gdy ekspertyza dotyczy wyceny domu, istotnymi czynnikami wpływającymi na ostateczny koszt nie jest, wbrew ogólnie funkcjonującemu przekonaniu, jego rzeczywista wartość zapisana w operacie, ale cechy warunkujące przeznaczenie, wielkość oraz rodzaj nieruchomości będącej przedmiotem prowadzonych czynności. Dodatkowy wydatek stanowią również wszystkie niedogodności i opłaty związane z pozyskaniem dokumentów z urzędów, wpływające również na czas dostarczenia gotowego operatu. Do końcowego wynagrodzenia rzeczoznawcy wliczane są także finanse przeznaczone przez niego na dojazd na miejsce zlecenia. Istotnym elementem składającym się na ostateczną cenę usługi jest także zakres kwalifikacji i wiedzy specjalisty oraz termin, na który ekspertyza musi zostać wykonana. Zatem w większości przypadków koszt przeprowadzenia wyceny domu waha się w obrębie kilkuset złotych, jednak może się znacznie różnić od innych, względnie podobnych przypadków oraz cenników dostępnych na stronach internetowych.

Wycena domu jest zlecana najczęściej w sytuacjach związanych z ubieganiem się klienta o należne odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych, podczas procesów sądowych, w których dokument pełni funkcję ważnego dowodu, oraz transakcji kupna-sprzedaży. Bowiem powszechnie wiadomo, że ogłoszenie poparte ważnym, rzetelnie sporządzonym operatem szacunkowym jest znacznie bardziej interesujące dla potencjalnego nabywcy niż oferta sporządzona według przekonań samego właściciela. W takim przypadku opinia biegłego może również zapobiec sytuacji, w której rzeczywista wartość obiektu zostanie zaniżona przez jedna ze stron w celu uniknięcia opodatkowania transakcji. Działanie takie jest niezgodne z prawem i w wypadkach, w których ostateczna cena, za którą została sprzedana nieruchomość, jest znacznie niższa niż przewidywana, sprawą może zainteresować się Urząd Skarbowy.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6468 Średnia: 4.4]