Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Rzeczoznawca Majątkowy Jaworzno

Rzeczoznawca majątkowy Jaworzno – gdzie pracuje?

Zawód rzeczoznawcy majątkowego zwykle kojarzy się z dużymi miastami, w obrębie których ma miejsce wiele inwestycji, transakcji i innych operacji. Nie jest to jednak funkcja, na którą zapotrzebowanie jest tylko w większych ośrodkach, ponieważ na terenie małych miast również dochodzi do wielu spraw wymagających profesjonalnej ekspertyzy. Oczywiste jest, że na ich obszarze wybór biur rzeczoznawców majątkowych jest znacznie mniejszy niż, na przykład, w Warszawie albo Krakowie, jednak nie stoi to na przeszkodzie realizowaniu wszystkich niezbędnych usług. Przykładem takiej miejscowości może być Jaworzno, na terenie którego znajduje się kilka siedzib specjalistów zajmujących się wyceną nieruchomości. Zostały one zlokalizowane w dzielnicy Śródmieście, Chropaczówka oraz Podkamieniec. Niewielka odległość od innych miast, podobnych pod względem wielkości i ilości mieszkańców, również sprzyja wyborowi właściwego specjalisty na tym obszarze.

Rzeczoznawca majątkowy Jaworzno i metody jego pracy.

Podczas swojej pracy rzeczoznawca majątkowy Jaworzno posługuje się różnymi metodami. Przysługuje mu bowiem możliwość wybrania podejścia najodpowiedniejszego w danym przypadku. Istnieje kilka sposobów wyceny nieruchomości, różniących się pomiędzy sobą kryteriami, jakie biorą pod uwagę. Z tego powodu rzeczoznawca majątkowy Jaworzno powinien posiadać rozległą wiedzę, pomagającą w wyborze właściwej metody, która zostanie zastosowana podczas przeprowadzania całej usługi. Jednak nie we wszystkich przypadkach decyzja ta należy do specjalisty, ponieważ niektóre sytuacji wymagają zastosowania podejścia ściśle określonego przez obowiązujące przepisy oraz przyjęte normy.

Pierwszą metodą, stosowaną najczęściej, jest porównywanie co najmniej trzech podobnych nieruchomości. Jest to podejście wymagające najmniejszego nakładu pracy, ponieważ specjalista musi jedynie skompletować bazę obiektów spełniających odpowiednie kryteria i wyliczyć cenę na podstawie kwot, za które zostały sprzedane w ostatnim czasie. Na podstawie tego podejścia zostały stworzone również specjalne strony internetowe, zbierające wiele podobnych nieruchomości i porównujące ich ceny. Ten sposób wyceny jest stosowany najczęściej w przypadku nieruchomości mieszkalnych, typowych, dla których znalezienie podobnych obiektów nie powinno stanowić problemu.

Istnieje również inne podejście, stosowane w przypadku obiektów generujących dochód. W takich sytuacjach zastosowanie metody porównawczej może okazać się niewystarczające, ponieważ przedsiębiorstwa i lokale usługowe są znacznie mniej typowymi nieruchomościami niż zwykłe mieszkania lub domy jednorodzinne. Wówczas do ceny wyposażenia oraz bryły budynku, ewentualnie również działki, na której został posadowiony, dolicza się zdolność obiektu do produkowania środków finansowych i wszystkie inne aktywa i pasywa. Jest to metoda znacznie bardziej wymagająca, jednak pozwala na jak najdokładniejsze wyliczenie wartości nieruchomości tego typu.

Spośród dostępnych podejść wyróżnia się jeszcze dwa, stosowane w mniejszej ilości przypadków. Pierwszym z nich jest metoda kosztowa, definiująca koszt odtworzenia danego obiektu w czasie, w którym prowadzone są czynności, z uwzględnieniem stopnia jego eksploatacji. Obejmuje ona głównie ceny rynkowe materiałów i innych dóbr, które zostały użyte do powstania nieruchomości. Kolejnym podejściem jest metoda mieszana, używana w sytuacjach, w których nie można zastosować żadnego z wyżej wymienionych sposobów. Jednak wiąże się z nią wiele niejasności, dlatego korzysta się z niej najrzadziej.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6431 Średnia: 4.4]