Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Rzeczoznawca Białystok pracuje głównie na terenie osiedli: Centrum, Białostoczek, Bojary, Piaski, Antoniuk, Wygoda, Jaroszówka, Piasta, Skorupy, Leśna Dolina oraz Słoneczny Stok. Do jego zadań należy wycena obiektów z zakresu, w którym się specjalizuje. W przypadku specjalisty majątkowego są to różnego rodzaju nieruchomości. Obowiązkiem rzeczoznawcy Białystok jest przeprowadzenie ekspertyzy zgodnie z obowiązującym prawem i etyką zawodową, w sposób uznany przez niego za najbardziej odpowiedni do konkretnego przypadku. Powinien on także orientować się w bieżącej sytuacji rynkowej, nie tylko lokalnej, ale również krajowej i międzynarodowej oraz regularnie aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę. Do jego zadań należy również wybranie konkretnego sposobu, w jaki dojdzie do wyceny, w czym pomagają liczne tabele sporządzane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Najczęściej używaną metodą podczas wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę Białystok jest podejście porównawcze. Polega ono na zestawieniu kilku, co najmniej trzech obiektów spełniających określone wymogi. Wszystkie wybrane przedmioty prowadzonych czynności powinny znajdować się w tej samej okolicy lub mieście, brać udział w podobnych transakcjach na przestrzeni maksymalnie dwóch lat oraz posiadać zestaw cech, zgadzający się ze specyfikacją nieruchomości, której dotyczy dane zlecenie. Jednak zdarza się również, że rzeczoznawca Białystok nie ma dostępu do dokumentów, które mogłyby potwierdzić, że wybrane obiekty spełniają wszystkie te wymagania. W takim przypadku konieczne jest dokonanie wyceny na podstawie obserwacji przemian na rynku.

Rzeczoznawca Białystok ma obowiązek wybrać konkretną wartość, określaną podczas prowadzenia czynności. W sytuacji, gdy ekspertyzie podlegają obiekty, które w aktualnej formie nie mogą pełnić funkcji przedmiotu obrotu na rynku, rzeczoznawca Białystok wycenia je na podstawie kwoty, jaka jest konieczna do uzyskania konkretnego stanu danej nieruchomości. W przypadku całkowicie sprawnych majątków, najczęściej określana jest wartość rynkowa, definiująca najprawdopodobniejszą cenę możliwą do uzyskania podczas ich sprzedaży w danym momencie.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6493 Średnia: 4.4]