Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Na wycenę przedsiębiorstw wpływ mają różne czynniki, dlatego osoba jej dokonująca powinna posiadać znaczną wiedzę w zakresie finansów, nieruchomości oraz rachunkowości. Istotą ekspertyzy jest ocenienie wartości firmy, jej elementów oraz oszacowanie skutków finansowych podjętych decyzji. Rzeczoznawca musi określić zakres usługi, jej cel oraz wybrać najbardziej odpowiednie podejście dla danego przypadku. Wycena może pełnić różne funkcje: decyzyjną, pomagającą w sprawnym zarządzaniu i zawarciu transakcji kupna-sprzedaży; argumentacyjną, która wzmacnia pozycje jednej ze stron podczas przetargu; informacyjną, pozwalającą na analizę obecnego stanu i podjęcie odpowiednich kroków związanych z inwestycją; mediacyjną, mającą swoje zastosowania w przypadku konfliktów dotyczących rozliczeń między współwłaścicielami.

Pojęcie wartości nie jest jednoznaczne, dlatego do zadań specjalisty należy określenie, jakich aspektów dotyczy w konkretnym przypadku. Najczęściej odnosi się ona do ceny, jaką za dany obiekt można uzyskać w obecnej sytuacji na rynku. Jednak nie jest tak we wszystkich przypadkach. Z tego powodu powstał jednolity standard wartości określający formę jej wyrażenia, strony transakcji, warunki zawarcia umowy oraz wymagania dotyczące wiedzy rzeczoznawcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uniknięcie niedomówień poprzez zdefiniowanie i odpowiednie dopasowanie wartości do przyjętego schematu.

Wycena przedsiębiorstw może zostać przeprowadzona za pomocą różnych metod, między innymi dochodowej, określającej wartość firmy jako kwotę możliwą do zarobienia poprzez jej prowadzenie; majątkowej, stosowanej w sprawach związanych z ubezpieczeniami i odpisami amortyzacyjnymi oraz odtworzeniowej, dotyczącej nakładów, które trzeba ponieść chcąc przywrócić obiekt do konkretnego stanu. Na wybór odpowiedniej metody podczas wyceny przedsiębiorstw ma wpływ wiele czynników takich, jak aktualna sytuacja rynkowa również w zakresie papierów wartościowych, cel wyceny, stan gospodarki, zobowiązania firmy czy ilość dostępnych informacji na jej temat.

Wycena Przedsiebiorstw sas businessman1 1024x682

Wycena przedsiębiorstw musi odbyć się na podstawie obowiązujących zasad. Rzeczoznawca wykonując czynności ma obowiązek zachować bezstronność i niezależność oraz postępować zgodnie z przyjętą etyką. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązany jest do poinformowania o tym właściciela obiektu. Surowo zabronione jest zakładanie rezultatu z góry, bez ówczesnego przeprowadzenia odpowiednich czynności.

Wyróżnia się trzy rodzaje wyceny przedsiębiorstw: pełną, określającą wartość firmy na podstawie wszystkich dostępnych informacji oraz odpowiednich podejść; uproszczoną, w której możliwe jest pominięcie niektórych procedur oraz kalkulację wartości, będącą wstępnym oszacowaniem, podczas którego nie trzeba brać pod uwagę wszystkich warunków wydania opinii, jak w przypadku pełnej ekspertyzy. Istnieją również założenia dotyczące wyceny, mówiące o kontynuacji działalności, likwidacji zbędnych aktywów lub całego przedsiębiorstwa z powodów przymusowych oraz nieprzymusowych.

Wycena przedsiębiorstw może zostać przeprowadzona w celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, postępowania podczas upadłości, weryfikacji zdolności kredytowej, ubezpieczenia, spraw związanych z odszkodowaniami, określenia wartości posiadanych aktywów, czynności związanych z podatkami oraz innych postępowań wskazanych przez zleceniodawcę. Natomiast przedmiotem wyceny przedsiębiorstw może być zarówno cała firma, będąca zespołem składników niematerialnych oraz materialnych, jak również jej część, wyodrębniona pod względem finansowym i organizacyjnym lub udziały w kapitale.

W wielu sytuacjach konieczna jest sprzedaż danej firmy lub jej podział, spowodowany problemami finansowymi lub innymi czynnikami. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstw, pozwalającej na określenie kwoty, jakiej można oczekiwać w wyniku sprzedaży konkretnej działalności w danym czasie. Istnieją jednak sytuacje, w których firma znajduje się w tak złym położeniu, że transakcja musi zostać zawarta natychmiastowo. Wówczas wycena przedsiębiorstw musi stosunkowo zaniżyć ich wartość, ponieważ gwarantuje to szybsze znalezienie potencjalnego klienta, zainteresowanego okazyjną ofertą.

Wycena przedsiębiorstw pod kątem ich podziału lub sprzedaży jest bardzo skomplikowanym procesem. Bowiem tak duże i złożone działalności wymagają uwzględnienia bardzo wielu czynników, takich jak dochody i wydatki, które nie występują w przypadku nieruchomości mieszkalnych. Wycena przedsiębiorstw musi obejmować również ich cały majątek, wliczając w to wszystkie posiadane grunty, pojazdy, maszyny, budynki oraz inne aktywa i pasywa. Zatem rzeczoznawca majątkowy musi poświęcić bardzo dużo pracy na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji, pozwalającej na wyliczenie dokładnej wartości firmy. Wycena przedsiębiorstw wiąże się również z koniecznością przeprowadzenia właściwych oględzin, ponieważ takie czynniki, jak na przykład stan maszyn, mają ogromny wpływ na ostateczną kwotę, jaką można uzyskać w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej danej firmy. Z tego powodu, czynności związane z działalnością gospodarczą, szczególnie przemysłową, są znacznie bardziej skomplikowane niż inne zlecenia, dotyczące typowych obiektów.

Wycena Przedsiebiorstw 12 1024x640

Wycena przedsiębiorstw może być również związana z mniej naglącymi sprawami. Bardzo często właściciele takich działalności planują drastyczne zmiany lub inwestycje, które mogą przyczynić się do poważnych skutków finansowych. W każdym takim przypadku istnieje ryzyko, że przedsięwzięte czynności doprowadzą firmę do upadku. Wielu przedsiębiorców decyduje się wówczas na pomoc rzeczoznawcy, który jest w stanie określić, jakie skutki będą miały poszczególne decyzje, w oparciu o wartość wyliczoną podczas wyceny przedsiębiorstw. Usługa tego typu może być bardzo korzystna dla właściciela, ponieważ minimalizuje ryzyko podjęcia ewidentnie niewłaściwych działań, mogących się przyczynić do poważnych problemów finansowych firmy.

Istnieje również zastosowanie wyceny przedsiębiorstw, polegające na rozstrzyganiu sporów odnośnie jej finansów pomiędzy właścicielami. W takim przypadku rzeczoznawcy muszą określić wartość jej wszystkich przychodów, o które zazwyczaj toczy się kłótnia. Wynikiem takich czynności jest operat szacunkowy, który każdy z właścicieli może wykorzystać w przypadku ewentualnego postępowania sądowego. Bowiem dokument wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę z pełnią praw może pełnić funkcję bardzo ważnego dowodu w danej sprawie.

Wycena przedsiębiorstw jest również związana z przeznaczeniami, takimi jak przypadek określania wartości innych typów nieruchomości. Mowa tu głównie o szkodach wywołanych ubezpieczonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku większości dużych firm, sprawy tego typu są znacznie bardziej skomplikowane niż zlecenia dotyczące typowych obiektów mieszkalnych. Ekspertyza prowadzona w tym celu nie różni się jednak zbytnio od innych spraw tego typu, jednak obejmuje znacznie większy teren. Wynikiem takich czynności jest również operat szacunkowy, wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, który jest wykorzystywany na kolejnych etapach procesu dotyczącego ubiegania się o wypłatę należnych pieniędzy.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6523 Średnia: 4.4]