Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Wycena mieszkania może przebiegać w sposób, wybrany przez rzeczoznawcę za najbardziej odpowiedni w danej sytuacji. Istnieją metody, polegające na porównywaniu konkretnego obiektu z innymi, minimum trzema, posiadającymi podobny zestaw cech i biorącymi udział w identycznych transakcjach. Możliwa jest także wycena mieszkania polegająca na określeniu jego wartości na podstawie kilkunastu nieruchomości spełniających konkretne warunki. Kolejnym sposobem jest również dokonanie ekspertyzy poprzez analizę cen transakcyjnych zawartych w odpowiednich rejestrach. Są one zbiorem wszystkich niezbędnych informacji na temat aktualnej sytuacji rynkowej. Pozyskanie ich jest jednak czasochłonne, co może mieć wpływ na ostateczną cenę usługi oraz termin jej wykonania.

Oferta biur rzeczoznawców majątkowych jest szeroka, a wartość ostatecznego wynagrodzenia biegłego różni się w zależności od rodzaju sprawy oraz indywidualnych czynników mających na nią wpływ. Jak można błędnie sądzić, cena usługi nie zależy od ostatecznego wyniku przeprowadzonej ekspertyzy. Aby wybrać odpowiedniego specjalistę należy zatem zorientować się w przewidywanych kosztach, jakie będzie trzeba pokryć oraz porównać wszystkie oferty dostępne w okolicy.

W przypadku wyceny mieszkania istotnymi czynnikami wpływającymi na ostateczne wynagrodzenie biegłego jest przeznaczenie, wielkość oraz rodzaj nieruchomości będącej przedmiotem prowadzonych czynności. Istotnym elementem składającym się na cenę usługi są także kwalifikacje i zakres wiedzy specjalisty oraz termin, na który ekspertyza musi zostać wykonana. Dodatkowy koszt stanowią również wszystkie niedogodności związane z pozyskaniem dokumentów oraz dojazd rzeczoznawcy majątkowego na miejsce zlecenia. Ostateczna cena usługi w większości przypadków mieści się w granicach kilkuset złotych.

Wycena Mieszkania 36 1024x683

Wynikiem pracy związanej z wyceną mieszkania jest operat szacunkowy, będący autorską opinią biegłego na temat danej sprawy. Stanowi on ważny dowód podczas postępowań sądowych, na potrzebę których został wykonany. Jego forma regulowana jest przez ściśle ustalone zasady. Ważnym elementem jest zawarcie w nim wszystkich informacji na temat wycenianej nieruchomości oraz wyjaśnienie celu, w jakim dana ekspertyza została sporządzona. Praca rzeczoznawcy majątkowego może odbywać się na zlecenie zarówno sądu, jak i osób prywatnych. Wycena mieszkania w wielu przypadkach jest konieczna również podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny lub zabezpieczania go. Możliwość wyboru konkretnego rzeczoznawcy w większości sytuacji przysługuje tylko danej placówce, więc klient prywatny może nie mieć wpływu na to, kto orzeka w jego sprawie. Zatem przeważnie wyceną mieszkania dotyczącego kredytu hipotecznego zajmuje się biegły wybrany przez konkretny bank.

W przypadku sytuacji związanych z uzyskaniem finansów na cele związane z nieruchomościami, najczęściej stosowaną metodą wyceny mieszkania jest porównywanie danego obiektu z innymi, podobnymi pod względem cech. Do rzeczoznawcy majątkowego należy zbadanie transakcji zawartych w ostatnim czasie w danej lokalizacji. W przypadku, gdy ich liczba jest wystarczająca, na tej podstawie można wyciągnąć średnią charakteryzującą ostateczną wartość danej nieruchomości. Ceny transakcyjne najczęściej zawarte są w aktach notarialnych, do których wgląd ma każdy biegły posiadający stosowne uprawnienia. Jednak w przypadku obiektów cechujących się szczególnie dużym metrażem lub w inny sposób odbiegających od innych nieruchomości znajdujących się w okolicy, rzeczoznawca majątkowy może porównać je także z mieszkaniami z różnych obrębów miasta.

Wycena Mieszkania 45 1024x683

Wycena mieszkania obejmuje wszystkie czynności zmierzające do wyliczenia dokładnej wartości nieruchomości mieszkalnej. Zajmuje się nimi zwykle wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia do sporządzania operatów szacunkowych, potwierdzających przeprowadzone działania. Wycena mieszkania może zostać sporządzona w różnych celach, zależnych od wymagań i potrzeb zleceniodawcy.

Jednym z zastosowań wyceny mieszkania są sprawy związane z jego sprzedażą lub innymi transakcjami. Wówczas określenie wartości obiektu jest niezbędne w celu umieszczenia właściwej ceny w ogłoszeniu. W takich przypadkach możliwe jest skorzystanie z pomocy wielu specjalistów, nie tylko rzeczoznawcy majątkowego, jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty za wszystkie wykonane czynności. Istnieją również inne możliwości, dzięki którym możemy określić wartość naszego mieszkania na własną rękę.

Coraz częściej używaną metodą jest określanie wartości za pomocą licznych stron internetowych, zajmujących się porównywaniem podobnych nieruchomości. Ich działanie polega na kompletowaniu dużej bazy danych, składającej się z wartości zapisanych w licznych aktach notarialnych. Korzystanie z takiego rozwiązania wymaga jedynie posiadania wiedzy odnośnie określonych parametrów naszej nieruchomości. Bowiem aby wykonać wycenę mieszkania w ten sposób, należy wpisać odpowiednie dane w specjalną wyszukiwarkę, umieszczoną na stronie internetowej. Jej zadaniem jest wyświetlenie prawdopodobnej ceny obiektu, w oparciu o podobne nieruchomości zawarte w bazie danych. Rozwiązanie to nie jest związane z koniecznością zapłaty kilkuset złotych, jak w przypadku, gdy korzystamy z usług specjalistów. Jednak należy pamiętać, że nie jest ono również tak dokładne, jak ekspertyza przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, mogącą uwzględnić wiele czynników charakterystycznych dla danego zlecenia. Zatem można powiedzieć, że rozwiązanie to jest przydatne, gdy potrzebujemy jedynie poglądowej wartości naszego mieszkania, ale w przypadku, gdy niezbędna jest dokładna wycena, należy skorzystać z usług specjalistów.

Jednym z praw przysługującym rzeczoznawcom majątkowym jest możliwość wykonywania operatów szacunkowych. Jest to dokument sporządzany, między innymi, podczas wyceny mieszkania. Może być on wykorzystywany w różnych celach, związanych z operacjami prawnymi, takimi jak, na przykład, ubieganie się o należne odszkodowanie, spory dotyczące własności oraz próby uzyskania kredytu hipotecznego. Należy pamiętać, że jedyną osobą, posiadającą uprawnienia do wystawienia takiego dokument, jest rzeczoznawca majątkowy. W sytuacjach, które nie wymagają sporządzenia operatu szacunkowego, możliwe jest skorzystanie z usług również innych specjalistów, niebędących wykwalifikowanymi rzeczoznawcami.

Wycena Mieszkania 52 1024x569

Wycena mieszkania może mieć duży związek z decyzją banku odnośnie uzyskania kredytu hipotecznego. Bowiem do wypłacenia środków na cel dotyczący nieruchomości, konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy na jej terenie. Zazwyczaj zajmuje się tym wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy wybrany przez odpowiednią placówkę. Jednak niektóre banki pozostawiają możliwość powołania specjalisty, który wykona wycenę mieszkania, klientowi. Wówczas może on zdecydować się na dowolnego rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Musi on być jednak akceptowany przez daną placówkę. Należy również pamiętać, że całkowity koszt wykonania takiej wyceny mieszkania w większości przypadków ponosi kredytobiorca, ubiegający się o wypłatę środków na cele związane ściśle z nieruchomościami.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6517 Średnia: 4.4]