Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Wycena majątku ma często związek z prawem spadkowym. W polskim prawie, aby zrzec się długów zapisanych w testamencie, należy złożyć stosowne oświadczenie w odpowiedniej instytucji w terminie sześciu miesięcy od daty zgonu. Zgodnie z aktualnym prawem, w przypadku pominięcia tego kroku, następuje przyjęcie spadku z urzędu. Istnieje również możliwość złożenia inwentarza przez windykatora, wykonawcę testamentu lub spadkobiorcę. W jego skład powinny wchodzić wszystkie zapisane przedmioty oraz długi zmarłego. Dokument ten powinien zostać przedstawiony notariuszowi lub instytucji, takiej, jak sąd. Zgodnie z poprzednimi przepisami wycenę majątku przeprowadzał komornik oraz odpowiedni rzeczoznawca, jednak aktualnie może się tym zająć nawet spadkobiorca. W znaczny sposób ogranicza to dodatkowe koszty, związane z określaniem wartości zapisanych dóbr.

W przypadku, gdy przedmiotom podlegającym czynnościom spadkowym grozi niebezpieczeństwo uszkodzenia lub naruszenia, możliwe jest ich zabezpieczenie na odpowiedni wniosek lub z urzędu. Podobnie jest również w sytuacji, gdy zostaną wydane rozporządzenia mogące doprowadzić do zniszczenia lub usunięcia elementów lub całości przedmiotów, będących w posiadaniu osoby zmarłej w chwili jej zgonu.

Usługa wyceny majątku może mieć cenę taką, jaka zostanie ustalona między rzeczoznawcą a klientem na podstawie indywidualnych cech danego zlecenia oraz poprzez zastosowanie negocjacji. Zatem łatwo zauważyć, że nie istnieją odgórnie narzucone cenniki, według których powinna być określana każda ekspertyza. Na jej ostateczną cenę mają wpływ takie czynniki, jak trudności związane z uzyskaniem odpowiednich dokumentów, dojazd rzeczoznawcy na miejsce zlecenia, cel wyceny majątku oraz przeznaczenie i indywidualne cechy obiektu. W przypadku mieszkań istotna jest również jego wielkość oraz rodzaj. Cena oferowanych usług może być także zależna od poziomu kompetencji danego rzeczoznawcy. Na obniżenie kosztów przeprowadzanych czynności może mieć również wpływ konkurencja biur specjalistów w danym mieście. Bowiem im więcej punktów oferujących usługi w zakresie wyceny majątku, tym bardziej przystępne ceny.

Wycena majątku 35 1024x660

Do obowiązków rzeczoznawcy należy wybór odpowiedniej metody zgodnie z którą zostaną przeprowadzone wszystkie czynności. Istnieje podejście porównawcze, najczęściej stosowane podczas wyceny nieruchomości oraz mieszane, dochodowe oraz kosztowe. W przypadku pierwszego sposobu konieczne jest zestawienie kilku podobnych obiektów, znajdujących się w obrębie tego samego rynku, biorących udział w takich samych transakcjach w niedalekim odstępie czasu. Pozwala to na szybkie określenie potencjalnej ceny, jaką można zaoferować w przypadku sprzedaży nieruchomości. Wszystkie dane dotyczące czynności prawnych, które odbyły się na danym terenie są gromadzone przez starostwa w postaci rejestrów, do których wgląd ma każdy upoważniony rzeczoznawca. Jednak pozyskanie odpowiednich dokumentów może być czasochłonne, co wpływa na ostateczny termin wykonania wyceny majątku.

Najczęściej praca biegłego zakończona jest wystawieniem operatu szacunkowego, będącego spisem najważniejszych informacji o prowadzonych czynnościach, wycenianym obiekcie oraz celu przeprowadzenia ekspertyzy. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest także wystawienie odpowiedniej opinii w formie opracowania. Od operatu szacunkowego różnią się one tym, że nie spełniają kryteriów związanych z jego prawidłowym wykonaniem. Dokumenty te mogą posłużyć jako informacja o możliwych sposobach rozwoju oraz planowanych inwestycjach. Najczęściej są sporządzane na zlecenie indywidualnego inwestora, z zastosowaniem kryteriów odpowiednich do danego przypadku.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6540 Średnia: 4.4]