Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Na pytanie ile kosztuje wycena nieruchomości nie można odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Bowiem całkowity koszt wykonania ekspertyzy zależny jest od indywidualnych cech danego zlecenia oraz nieplanowanych komplikacji związanych z uzyskaniem odpowiednich dokumentów. Do zadań rzeczoznawcy należy również wybór odpowiedniego sposobu stosowanego podczas prowadzonych czynności, co także może mieć wpływ na to, ile kosztuje wycena nieruchomości.

Podczas wyboru odpowiedniego biura, mającego zająć się daną sprawą, należy kierować się nie tylko cennikami dostępnymi na stronach internetowych. Są one bowiem zaledwie hipotezą faktycznego kosztu wykonania ekspertyzy. W przypadku, gdy cena oferowana przez danego rzeczoznawcę jest zadziwiająco niska, nieproporcjonalnie do innych ofert dostępnych w danym rejonie, może to świadczyć o ukrytych kosztach lub niewystarczających kompetencjach specjalisty. Wielu biegłych do ustalonego wynagrodzenia za same czynności, dolicza również koszty związane z dojazdem na miejsce wykonywanej ekspertyzy. Ma to ogromny wpływ na to, ile kosztuje wycena nieruchomości w rzeczywistości.

W przypadku zleceń dotyczących budynków, istotnymi czynnikami wpływającymi na ostateczne wynagrodzenie biegłego są również cechy takie, jak metraż, przeznaczenie oraz lokalizacja. Rzeczoznawca majątkowy ma także prawo wyboru wartości, która powinna zostać określona w danym wypadku. W sytuacji związanej z wyceną nieruchomości, która w aktualnym stanie nie może brać udziału w obrocie i transakcjach, jest to zazwyczaj koszt odtworzeniowy danego obiektu. Definiuje on kwotę potrzebną do uzyskania konkretnej postaci przedmiotu ekspertyzy. W przypadku nieruchomości sprawnych, najczęściej określa się wartość rynkową, bazującą na obecnym stanie gospodarki i wszystkich przemianach w niej zachodzących. Wiąże się to z rozległą wiedzą rzeczoznawcy i potrzebą wnikliwej analizy procesów i transakcji mających miejsce na rynku. Ma to ogromny wpływ na to, ile kosztuje wycena nieruchomości, ponieważ niewłaściwie określona wartość może przełożyć się na znaczne straty materialne klienta.

Wycena ile kosztuje wycena nieruchomości 28 1024x682

Rzeczoznawca majątkowy ma prawo wyboru sposobu wykonania ekspertyzy. Zależy to, między innymi, od celu jej sporządzenia, indywidualnych cech obiektu oraz wszystkich dostępnych informacji. Najczęściej stosowaną metodą jest podejście porównawcze, polegające na zestawieniu dwóch podobnych nieruchomości znajdujących się na tym samym terenie i podlegających takim samym transakcjom. Jednak nie zawsze jest to możliwe. W niektórych sytuacjach sposób wykonania wyceny narzucony jest odgórnie poprzez obowiązujące prawo. Jednak rzeczoznawca majątkowy nie powinien działać na niekorzyść klienta. W przypadku wywłaszczenia, jego zadaniem jest wybranie odpowiedniej wartości oraz podejścia, aby wycena była jak najbardziej korzystna. Gdy cena obiektu obliczona na podstawie obecnego przeznaczenia jest niższa od tej, uzyskanej poprzez porównanie nieruchomości drogowych, rzeczoznawca ma prawo sporządzić opinię na podstawie wyższej wartości.

Na to, ile kosztuje wycena nieruchomości wpływa również cel wykonania ekspertyzy. W wielu przypadkach są to sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, transakcje kupna bądź sprzedaży, ubieganie się o kredyt lub jego zabezpieczenie oraz określenie podatku pobieranego od spadku. Opinia biegłego bywa również niezbędna w przypadku przekształceń praw do lokalu, podziału majątku lub egzekucji komorniczych. Zatem na to, ile kosztuje wycena nieruchomości nie składają się jedynie cechy obiektu, ale również skomplikowanie i złożoność danego zlecenia, w dużym stopniu zależące od ceu wykonania ekspertyzy.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6496 Średnia: 4.4]