Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Działką określa się ciągły, niepodzielny fragment powierzchni ziemskiej, będący nieruchomością gruntową. Powinna być ona oddzielona od sąsiednich terenów za pomocą wyznaczonych linii granicznych. Rozróżnia się majątki ziemskie o przeznaczeniu budowlanym oraz rolniczym. W przypadku pierwszego rodzaju, mówi się o powierzchni poświęconej zabudowie, posiadającej dostęp do dróg publicznych, mediów, takich, jak gaz lub prąd oraz charakteryzującej się określonymi cechami geometrycznymi. Natomiast nieruchomość gruntowa jest działką, będącą odrębnym przedmiotem własności, określoną wyznaczonymi granicami oraz posiadającą określonego właściciela. Jej obszar ustalany jest na podstawie ilości ksiąg wieczystych. W przypadku, gdy na jej terenie znajdują się zabudowania podlegające odrębnej własności, nie wchodzą one w skład nieruchomości gruntowej, na której są umieszczone.

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego związanej z wyceną gruntów rolnych jest operat szacunkowy, spełniający wszystkie odgórnie przyjęte zasady i zatwierdzony przez odpowiednie organy. W jego skład, według ustalonych schematów, powinny wchodzić wszelkie informacje na temat wycenianego obiektu, zdobyte podczas wykonywanych czynności, oraz cel przeprowadzenia ekspertyzy. Do wymaganych wiadomości należą dane o stanie nieruchomości, jej przeznaczeniu, aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego danego terenu oraz opis obecnej sytuacji rynkowej. Dokument powinien również zostać podpisany przez rzeczoznawcę, który go sporządził. W przypadku prawidłowo wykonanej ekspertyzy możliwe jest wykorzystanie jej jako dowodu w postępowaniu sądowym.

Wycena gruntów rolnych 55 1024x683

Podczas sporządzania operatu szacunkowego dotyczącego wyceny gruntów rolnych mogą pojawić się różne czynniki mające wpływ na ostateczną cenę usługi. Istotnymi cechami warunkującymi wynagrodzenie biegłego są media dostępne na terenie działki, jej lokalizacja i skomunikowanie z większym ośrodkiem, kształt, wielkość oraz okolica, w której się znajduje. Ostateczną cenę wyceny gruntów rolnych mogą podwyższać również komplikacje związane z uzyskaniem odpowiednich dokumentów w urzędzie.

W skład nieruchomości gruntowej, oprócz jej powierzchni, wchodzą również urządzenia maszyny nierozerwalnie związane z podłożem oraz wszelka roślinność. Wyróżnia się dwa rodzaje działek: rolne, przeznaczone do produkcji zwierzęcej oraz roślinnej, z uwzględnieniem rybołówstwa oraz sadownictwa oraz nierolnicze, pełniące inne funkcje. Podczas wyceny gruntów rolnych należy zastosować odpowiednią metodą. Najczęściej stosowanym sposobem wykonania ekspertyzy jest podejście porównawcze, polegające na zestawieniu kilku podobnych nieruchomości, biorących udział w takich samych transakcjach na przestrzeni maksymalnie dwóch lat. Wartość majątku ziemskiego szacowana jest również na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, w celu określenia najbardziej prawdopodobnej ceny możliwej do uzyskania podczas sprzedaży w danym momencie.

Podejście porównawcze może mieć swoje zastosowanie nie tylko w przypadku wyceny gruntów rolnych, ale także, gdy przedmiotem wyceny są działki zabudowane. W takiej sytuacji od uzyskanej kwoty odlicza się wartość budynków, ich elementów oraz urządzeń niezwiązanych nierozerwalnie z powierzchnią. Podczas stosowania tego podejścia możliwe jest również zestawienie nieruchomości parami, określenie skorygowanej ceny średniej, obliczonej na podstawie podobnych transakcji dotyczących danego rynku oraz analiza statystyczna, polegająca na porównaniu około stu majątków spełniających dane wymagania. Najbardziej wiarygodną metodą, stosowaną również podczas wyceny gruntów rolnych, jest jednak zestawianie nieruchomości parami.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6507 Średnia: 4.4]