Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Na wycenę działki ma wpływ wiele czynników, między innymi jej lokalizacja. W przypadku majątków ziemskich położonych w obrębie dużych miast, ich wartość całkowita jest znacznie większa niż takich samych nieruchomości znajdujących się na obrzeżach. Jest to spowodowane dodatkowymi kosztami, jakie musi ponieść właściciel podczas dojazdów. Istotnym czynnikiem jest również wielkość, kształt oraz sąsiedztwo działki, a także aktualne plany zagospodarowania przestrzennego pobliskich terenów. W przypadku gruntów budowlanych, ważny jest również dostęp do mediów takich jak prądu, wody, kanalizacji oraz gazu. Większą wartość osiągają także nieruchomości skomunikowane z większym ośrodkiem za pomocą dróg asfaltowych.

Definicja gruntu charakteryzuje go jako określoną powierzchnię ziemi, będącą odrębnym przedmiotem własności. W jej skład wchodzić mogą również liczne części składowe, takie, jak budynki, ich elementy lub urządzenia trwale związane z podłożem, a także wszelka roślinność. Nieruchomości można podzielić na rolne, wykorzystywane w celu prowadzenia produkcji zwierzęcej lub roślinnej, włączając w to hodowlę ryb i sadownictwo oraz nierolnicze, pełniące inne funkcje.

Podczas wyceny działki, rzeczoznawca może zastosować odpowiednia metodę wybraną samodzielnie lub narzuconą przez obowiązujące prawo. Najczęściej stosuje się podejście porównawcze, polegające na zestawieniu podobnych nieruchomości i transakcji przeprowadzonych w danym obrębie nie dawniej niż przed dwoma laty. Dotyczy to każdego rodzaju gruntów, również tych zabudowanych. Stosując tę metodę, rzeczoznawca może przeciwstawiać działki parami lub wyciągnąć średnią ze wszystkich dostępnych informacji. Istotne jest także, by wziąć pod uwagę aktualną sytuację rynkową.

Wycena Dzialki-Gruntow 23 1024x576

Wycena gruntów rolnych dotyczy powierzchni przeznaczonych do uprawy i hodowli. Podczas wyceny takiego majątku należy uwzględnić jego lokalizację, rodzaj i potencjał gleby, jej kamienistość oraz kulturę, a także wyposażenie powierzchni i infrastrukturę znajdującą się na terenie będącym przedmiotem prowadzonych czynności. Ważne jest także, by wziąć pod uwagę jego inne, ewentualne przeznaczenia i sposoby wykorzystania. Podczas wyceny działki możliwe jest zastosowanie podejścia porównawczego oraz dochodowego, polegającego na analizie stawek czynszu oraz przychodów, jakie generuje przedmiot ekspertyzy. Rzeczoznawca ma również prawo do wydzielenia części funkcjonalnych, w przypadku, gdy służą one produkcji rolnej mimo założonego innego przeznaczenia, w celu osobnej wyceny. Wszystkie informacje na temat przedmiotu prowadzonych czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania ekspertyzy, są dostępne w klasyfikacji gleboznawczej, publikacjach pisanych przez specjalistów, na odpowiednich mapach oraz w innych dokumentach, będących do wzglądu na odpowiedni wniosek biegłego.

Wycena gruntów może zostać przeprowadzona również w celu uzyskania należnego odszkodowania za szkody. W takim przypadku należy uwzględnić obniżenie wartości nieruchomości, utratę pożytków oraz koszty związane z dalszym prowadzeniem działalności mimo poniesionych strat. Rzeczoznawca majątkowy ma za zadanie wziąć pod uwagę wszystkie te okoliczności i sporządzić operat szacunkowy, będący zbiorem wszystkich informacji na temat danej nieruchomości, zawierającym również jej ostateczną wartość. W przypadku postępowań sądowych dotyczących uzyskania należnego odszkodowania, pełni on funkcję dowodu w sprawie. Zatem wycena gruntów powinna zostać przeprowadzona w sposób jak najbardziej rzetelny, a ostateczny operat szacunkowy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6475 Średnia: 4.4]