Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Rzeczoznawca Majątkowy Bytom

Rzeczoznawca majątkowy Bytom – gdzie pracuje?

Na terenie miasta znajduje się kilka biur oferujących usługi związane z określaniem wartości nieruchomości mieszkalnych, usługowych, przemysłowych i innych. Zlokalizowane zostały głównie w dzielnicach: Szombierki, Rozbark oraz Łagiewniki. Wybór odpowiedniego rzeczoznawcy majątkowego Bytom jest zatem możliwy i mieszkańcy nie muszą polegać na jedynym biurze, znajdującym się na terenie miasta, ponieważ jest ich znacznie więcej. Taki stan rzeczy pozwala na dostosowanie oferowanych usług oraz ich cen do możliwości finansowych zleceniodawcy oraz jego aktualnych potrzeb. Wpływa również na korzystne kształtowanie wszelkich kosztów związanych z wyceną nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego Bytom.

Podejścia wykorzystywane podczas wykonywania czynności przez rzeczoznawcę majątkowego Bytom.

Ceny usług rzeczoznawców majątkowych Bytom mogą się różnic w zależności od metody zastosowanej podczas wykonywania zlecenia, ponieważ każda z nich charakteryzuje się innym nakładem pracy specjalisty. Jednym z podejść stosowanych podczas realizowania czynności jest podejście porównawcze. Jest to jedna z najpopularniejszych metod wyliczania wartości obiektu, ponieważ nie wymaga ona dużych nakładów pracy i można ją zastosować również samodzielnie, korzystając ze specjalnie przystosowanych stron internetowych lub pomocy osób bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego Bytom. Jednak wykwalifikowani specjaliści również używają podejścia porównawczego podczas wykonywania usług. Ich praca polega wówczas na skompletowaniu bazy danych, zbierającej informacje o podobnych obiektach spełniających określone kryteria. Na podstawie cen, za jakie w ostatnim czasie zostały sprzedane takie nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy Bytom jest w stanie wyliczyć odpowiednią kwotę, właściwą dla rozpatrywanego zlecenia. Podczas tego procesu powinien on również uwzględnić takie informacje, jak stan obiektu oraz inne czynniki wpływające na ostateczny wynik przeprowadzanej ekspertyzy.

Rzeczoznawca Majątkowy Bytom business people negotiating a contract 1024x576

Business people negotiating a contract, they are pointing on a document and discussing together

Istnieją również inne podejścia, stosowane w przypadku, gdy podejście porównawcze nie jest możliwe do wykorzystania. Jednym z nich jest metoda dochodowa, polegająca na wyliczaniu wartości nieruchomości w oparciu o wszystkie środki, jakie generuje. Dotyczy ona obiektów takich, jak przedsiębiorstwa, grunty rolne oraz lokale usługowe, mające związek z tworzeniem dochodu. W takich przypadkach zastosowanie podejścia porównawczego może być niemożliwe, ponieważ środki finansowe generowane przez obiekt mają bardzo duży wpływ na jego ostateczną wartość, co wiąże się z koniecznością innego spojrzenia na dane zlecenie.

Wyróżnia się także inne metody, stosowane znacznie rzadziej niż wyżej wymienione. Są nimi podejścia kosztowe oraz mieszane, używane w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy uniemożliwiają skorzystanie ze sposobu dochodowego lub porównawczego oraz w przypadku, gdy takie rozwiązanie nie jest wystarczające. Podejścia mieszanego wymagają obiekty unikalne lub nietypowe, takie jak linie kolejowe, zamki lub wiadukty drogowe. Natomiast w przypadku metody kosztowej, polega ona na określaniu wartości danej nieruchomości przy założeniu, że wyliczona kwota odpowiada kosztom odtworzenia obiektu. Należy ją wówczas pomniejszyć o całkowity koszt związany z eksploatacją budynku, jego elementu lub gruntu podlegającego wycenie. Podczas korzystania z podejścia kosztowego, rzeczoznawca majątkowy Bytom musi określić oddzielnie cenę nabycia gruntu (wartość rynkową działki spełniającej określone wymagania) oraz koszt odtworzenia jego wszystkich części składowych, takich jak na przykład budynki lub ogrodzenia.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6503 Średnia: 4.4]