Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Biegłym sądowym może być

Biegłym sądowym może być rzeczoznawca wpisany na odpowiednią listę, dysponujący pełnią praw do wykonywania zawodu i odpowiednio długim doświadczeniem, instytucja naukowa lub osoby posiadające odpowiednio dużą, udowodnioną wiedzę, by pełnić tę funkcję. Posiada on uprawnienia do używania wymaganej pieczęci oraz opiniowania podczas procesów. Jego działanie jest ściśle związane z poleceniem sądu, a więc biegły nie może występować na zlecenie osób prywatnych. W przypadku, gdy strona procesu chce na własną rękę powołać specjalistę, w danym sporze pełni on funkcję co najwyżej rzeczoznawcy.

W Polsce można wyodrębnić trzy różne grupy ekspertów pracujących na zlecenie instytucji państwowych: instytucjonalny, czyli placówka naukowa bądź specjalistyczna; z listy, figurujący w oficjalnym spisie biegłych sądowych oraz ad hoc, o którym wiadomo, że posiada wystarczającą wiedzę w konkretnym temacie. Kandydat ubiegający się o tytuł biegłego sądowego musi spełnić konkretne wymogi. W wielu przypadkach zostaje nim rzeczoznawca posiadający własną działalność gospodarczą, występujący z ramienia sądu w razie takiej potrzeby. Aby zostać biegłym, konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz wystarczająco szerokiej, udokumentowanej wiedzy dotyczącej tematu rozprawy. Osoba pełniąca tę funkcję musi mieć także minimum 25 lat, oraz być niekarana za przestępstwo umyślne, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Biegły sądowy w odróżnieniu od rzeczoznawcy, prowadzi konkretne czynności z polecenia instytucji takich, jak policja lub sąd. Wydaje on sporządzony na potrzebę danej sprawy, autorski materiał dowodowy, czyli opinię, na podstawie której instytucja opiera ostateczny wyrok. Rzeczoznawca natomiast jest osobą z wykształceniem co najmniej wyższym, odpowiednimi certyfikatami, posiadającą własną działalność gospodarczą i mającą obowiązek pełnienia funkcji biegłego sądowego na zlecenie organów władzy. Jednak w przypadku, gdy występuje z ramienia osoby prywatnej, nie może posługiwać się tym tytułem. Ekspertem natomiast może zostać każdy, kto posiada wystarczająco szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz zostanie powołany przez związek lub organizację, na przykład stowarzyszenie.

Rzeczoznawca Biegły sądowy 52 1024x569

Podczas pracy na rzecz organu państwowego, biegły sądowy ma obowiązek wystawić opinię zgodnie z obowiązującym prawem oraz ogólnie przyjętymi schematami. Wbrew powszechnie funkcjonującemu przekonaniu, ze ocena specjalisty nie ma większego wpływu na ostateczną decyzję oraz nie podlega restrykcyjnym zasadom tworzenia, okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Opinie sądowe muszą zostać przygotowane zgodnie z ustaloną kolejnością, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych informacji zebranych podczas ekspertyzy. Warto również wiedzieć, że w czasie procesu opinia wydana przez rzeczoznawcę jest mniej ważna od tej, którą sporządził biegły sądowy i w przeciwieństwie do niej, nie stanowi dowodu w sprawie.

Praca biegłego sądowego na rzecz instytucji państwowej zarówno w sprawach karnych, jak i administracyjnych, w przeciwieństwie do pracy rzeczoznawcy, finansowana jest ze Skarbu Państwa. Kwota wynagrodzenia określana jest na podstawie odpowiedniej ustawy, jednak w przypadku skomplikowanych i złożonych wycen, sąd może podwyższyć ją nawet o pięćdziesiąt procent. Aby do tego doszło, biegły musi pełnić swoją funkcję przez minimum jedną kadencję lub posiadać co najmniej pięcioletnie, udowodnione doświadczenie w zawodzie rzeczoznawcy. Dodatkowym warunkiem podwyższenia wynagrodzenia jest także posiadanie dyplomu mistrzowskiego lub dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6417 Średnia: 4.4]